2021-2022 Güz Döneminde Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilecek Dersler Hk.

20 Eylül 2021, Pazartesi 1269

Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılı güz döneminde derslerin %40'ı uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Hangi derslerin uzaktan eğitim yoluyla verileceği ilgili programın yöneticileri tarafından belirlenip birim (fakülte, myo vb.) web sayfalarında duyurulacaktır.