Lisansüstü Derslerde Google Classroom Kullanımı Hk.

05 Ekim 2021, Salı 153

Üniversitemizde uzaktan eğitim yoluyla yürütülen yüksek lisans ve doktora derslerinde Google Classroom ve Google Meet kullanılmaktadır (UZEP yalnızca önlisans ve lisans derslerinde kullanılmaktadır). Lisansüstü öğrencilerimiz, aldığınız çevrimiçi derslerin Google Classroom kodlarını dersleri veren öğretim elemanlarından isteyiniz.