Ortak Dersler Hk.

06 Ekim 2021, Çarşamba 1007

Tüm önlisans ve lisans 1. sınıf öğrencilerimizin zorunlu ders olarak aldıkları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Dijital Okuryazarlık dersleri UZEP üzerinde eşzamansız (asenkron) uzaktan eğitim yoluyla yürütülecektir. Başka bir ifadeyle, yukarıda adı geçen ortak derslerde canlı ders yapılmayacak, bu dersler çeşitli öğretim materyallerinin yayımlanması ile yürütülecektir.