Araştırma


AÇÜ-UZEM Bünyesinde Devam Eden Araştırmalar

1. Çevrimiçi Eşzamansız Bilim-Teknoloji-Toplum Dersindeki Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri (Students' Opinions about Learning Activities in Online Asynchronous Science-Technology-Society Course)

2. E-Öğrenme Etkinliklerinde Algılanan Bilişsel Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi (Constructing Perceived Cognitive Learning in E-Learning Activities Scale)

 

AÇÜ-UZEM Bünyesinde Tamamlanan Araştırmalar

1. Eşzamansız E-öğrenme Ortamı Tasarımı: Sorgulama Temelli Genel Fizik Çevrimiçi Dersi (Designing an Asynchronous E-learning Environment: An Online Course for Inquiry Based General Physics)

 

AÇÜ-UZEM Bünyesinde Yürütülen Araştırmalar Kapsamında Yapılan Yayınlar

1. Özdemir, E. (2018) Students' Opinions about Learning Activities in Asynchronous Online Courses: Artvin Çoruh University Case. International Artvin Symposium, Artvin, Turkey.