Araştırma


AÇÜ-UZEM Bünyesinde Devam Eden Araştırmalar

1. E-Öğrenme Etkinliklerinde Algılanan Bilişsel Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi (Constructing Perceived Cognitive Learning in E-Learning Activities Scale)

2. Sanal Deney Kullanılabilirlik Ölçeğinin Geliştirilmesi (Constructing Virtual Experiment Usability Scale)

3. Sanal Fen Deneylerinin Geliştirilmesi (Development of Virtual Science Experiments)

 

AÇÜ-UZEM Bünyesinde Tamamlanan Araştırmalar

1. Çevrimiçi Eşzamansız Bilim-Teknoloji-Toplum Dersindeki Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri (Students' Opinions about Learning Activities in Online Asynchronous Science-Technology-Society Course)

 

AÇÜ-UZEM Bünyesinde Yürütülen Araştırmalar Kapsamında Yapılan Yayınlar

1. Özdemir, E. (2018) Students' Opinions about Learning Activities in Asynchronous Online Courses: Artvin Çoruh University Case. International Artvin Symposium, Artvin, Turkey. 

2. Özdemir, E. (2019). Sanal Deneylerin Modern Fizik Dersinde Öğrenme Etkinliği Olarak Kullanımı: Katot Işın Tüpü Sanal Deneyi Örneği. Studies in Educational Research and Development, 3(2), 43-61.

3. Özbay, Ö., & Çınar, S. (2020). Views of nursing students on distance education. Education Conference - EDUCCON 2020, Ankara, Turkey, 12 Aralık 2020.

4. Çınar, S., Özbay, Ö., Kanbay, Y. (2020). Hemşirelik Eğitiminde Uzaktan Eğitim: Öğrencilerin Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri. 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı - DILET2020, Ankara, Türkiye, 10-11 Aralık 2020.