Google Classroom


Google Classroom, Google tarafından uzaktan eğitim süreçlerinin yürütülmesi için geliştirilmiş bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğretim elemanları Google Classroom ile e-dersler oluşturup bu derslerin kaynaklarını öğrencilerle paylaşabilmekte, öğrencilere ödev verebilmekte, quiz yapabilmekte ve bunun gibi e-etkinlikleri düzenleyebilmektedir.

  • Öğretim Elemanlarına yönelik Google Classroom Kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız.
  • Öğretim Elemanlarına yönelik Google Classroom ile E-sınav hazırlama kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız
  • Öğrencilere yönelik Google Classroom Kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız.