Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi Hk.

24 Mart 2020, Salı 6877

Koronavirüs (COVID-19) Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 18.03.2020 tarihli toplantısında, küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere “Yükseköğretim Kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecektir.” kararını almıştır.

Bunun üzerine Üniversitemiz Senatosunda 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılında derslerin nasıl verileceği konusunu değerlendirmiştir. Üniversitemiz Senatosu, üniversitemiz bünyesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortak zorunlu dersler olan Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin uzaktan öğretim yoluyla veriliyor olması nedeniyle kurumsal tecrübesinin olması ve bilgi işlem alt yapısının derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilmesi için yeterli olması nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Üniversitemiz bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan derslerin teorik kısımları uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için ise daha sonra belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilecektir.
  2. Daha önce uzaktan eğitimle verilmekte olan dersler aynı şekilde verilmeye devam edecektir.
  3. Derslerin Uzaktan Öğretimle verilmesine 30 Mart Pazartesi günü başlanacaktır.
  4. Birimlerimiz örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde, öğretim elemanının talebini de dikkate alarak, senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecektir.
  5. Dönem içi ölçme değerlendirmeler sanal sınıflarda gerçekleştirilecek ödev, sınav, proje vb. gibi etkinlikler aracılığıyla yapılacaktır. Ara sınavlar sanal sınıflarda gerçekleştirilecek ödev, sınav, proje vb. etkinlikler aracılığıyla yapılacaktır.   
  6.  Üniversitemiz “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” yer alan yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı gibi sınavlar daha sonra belirlenecek akademik takvime göre yapılacaktır.
  7. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, ilgili enstitüler tarafından gerekli alt yapının oluşturulması ve "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunun sağlanması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecektir.
  8. Birimlerimizin yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacaktır.

https://uzem.artvin.edu.tr/

https://yokdersleri.yok.gov.tr/